Events

Paradigmaverschuivingen in de thuiszorg Special Interest Group Health Care & Life Sciences Maandag 18 juni 2018 Dytter/Wortell te Lynden van 18.30 uur – 21.00 uur Nieuwe technologie en nieuwe businessmodellen vinden hun weg in de thuiszorg. Ook hier zijn de paradigma’s aan het verschuiven en vallen heilige huisjes om. Twee mooie voorbeelden daarvan staan centraal […]