Events / Healthcare SIG meeting Maandag, 18 April 2016

Healthcare SIG meeting Maandag, 18 April 2016

April 18, 2016
6:30 pm - 9:00 pm

Philips Center, Philips Center, Amstelplein 2, Amsterdam 1096 BC

Wordmark

images

Philips – Jan Kimpen 

Onderwerp: Innovatie in de zorg – hoe gaat dit de toekomst van de geneeskunde veranderen voor patiënten, artsen en bestuurders?

Uitnodiging: 

HealthTech is volop in ontwikkeling en er komen steeds meer innovaties beschikbaar voor gebruik in het ziekenhuis. In de operatiekamer wordt uitgebreid geëxperimenteerd met Google Glass en operatierobots. De MRI en CT apparatuur wordt steeds sneller en gedetailleerder. In het lab wordt hard gewerkt aan gene therapy en personalised medicine. Het wordt steeds beter mogelijk om vital health checks van patiënten op afstand te monitoren en voor het spreekuur wordt het video consult ingezet.

Wat betekenen deze innovaties voor de geneeskunde van de toekomst: wordt de kwaliteit voor patiënten beter? Hoe moet de arts zijn werkwijze aanpassen? En wat veranderd er voor bestuurders – hoe kunnen zij faciliteren dat op het juiste moment de juiste innovaties beschikbaar komen?

We hebben Jan Kimpen bereid gevonden zijn visie hierop te geven. Hij werkte ruim 18 jaar voor het UMC Utrecht, waarvan de eerste tien jaar als hoogleraar kindergeneeskunde bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis. In 2009 werd hij voorzitter van de raad van bestuur. In het UMC Utrecht versterkte Kimpen banden met het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut en het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Ook is hij de drijvende kracht achter het samenwerkingsverband tussen UMC Utrecht, Philips en de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij lid is van de strategische adviesraad Health. Sinds afgelopen januari is hij benoemd als Chief Medical Officer bij Philips – een uitgelezen positie dus om te zorgen dat de juiste innovaties ook echt in het ziekenhuis in gebruik worden genomen.

Datum:                 Maandag 18 april 2016

Locatie:               Philips Center, Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam

Tijd:                      18.30 – 21.00

Taal:                     Nederlands

Aanmelden:       hier